Terminológia

Fotokatalýza a UV žiarenie - Rozhovor s odborníkom

K tejto odpovedi pre istotu pripájame krátky úvod týkajúci sa katalyzátorov a fotokatalyzátorov. Katalyzátor je látka, ktorá výrazne urýchľuje nejakú chemickú reakciu bez toho, aby sa sama pri tejto reakcii spotrebovávala. Fotokatalyzátor urýchľuje reakciu, iba ak je osvetlený nejakým typom žiarenia. V závislosti od druhu katalyzátora je najčastejšie používané žiarenie v ultrafialovej alebo viditeľnej oblasti svetla. >>

Aké typy filtrov sa používajú v čističkách vzduchu

Vzduchová čistička je účinná vďaka jednotlivým filtrom, ktoré pôsobia, ako ochrana a zachytávajú častice zo vzduchu, ktoré spôsobujú zdravotné problémy. Zariadenie pomocou ventilátora nasáva okolitý vzduch do špeciálnej komory, kde jednotlivé filtre zachytávajú prach, vlasy, srsť domácich miláčikov, alergény a iné nečistoty. Fungujú ako sito, ktoré zachytáva častice zo vzduchu. Každý filter zohráva dôležitú úlohu v procese a je určený na iný typ nečistôt >>

Ako funguje HEPA filter

HEPA filter patrí medzi najobľúbenejší filter čističiek vzduchu. Využíva fyzickú filtráciu vzduchu pomocou, ktorej zachytáva častice. Odstráni 99,97% všetkých mikroskopických častíc vo veľkosti od 0,3 mikrónu. Mikróny, ktoré sú milióntinou metra, sú spôsob akým sa merajú veľkosti častíc >>

 

Ako funguje uhlíkový filter

Filter s aktívnym uhlím je obľúbenou metódou filtrovania vzduchu. Má jedinečné schopnosti odstraňovať a absorbovať pachy, dym či iné plyny, takže si môžete vychutnať čistý vzduch. Je výborným doplnkom k iným typom filtrov, ktorým chýba funkcia eliminácie pachov. Nikdy nepôsobí ako samostatný filter v čističkách vzduchu. Musí sa kombinovať s inými typmi filtrov, ktoré odstraňujú nečistoty z ovzdušia. Väčšina našich čističiek pozostáva z trojstupňovej filtrácie – filter pevných častíc (pred filter), uhlíkový filter a HEPA filter >>

 

Čo je Ionizátor vzduchu? Je zdraviu prospešný?

Ionizátor vzduchu alebo iónový filter je v súčasnosti jedným z najobľúbenejších filtrov, ktoré sa používajú v čističkách vzduchu. Nepoužíva sa len v zdravotníckej oblasti, ale čoraz viac ľudí ich využíva na dezinfekciu domácnosti. Používanie ionizácie vzduchu oceníte nie len v prípade, keď vás trápia alergie alebo máte problémy s dýchaním či ste majiteľom domácich zvierat. Výborným pomocníkom je v mestskom prostredí, kde je ovzdušie najviac znečistené a prašné. Ionizácia prečisťuje vzduch tak, aby sa čo najviac priblížil tomu v prírode >>

 

Čo je to CADR hodnotenie

Pri elektronických zariadeniach sa najčastejšie zákazníci orientujú podľa ich výkonu. V prípade čističiek vzduchu však slúži na určovanie ich sily - CADR hodnotenie a nie výkon sám o sebe. S nárastom obľúbenosti čističiek vzduchu v domácnostiach sa vynárajú otázky, čo je najlepšie riešenie na prevenciu pred alergiami a astmatických problémov >>

 

Čo je to PlasmaWave

Technológia PlasmaWave využíva prirodzený proces filtrácie vzduchu, kde sa generujú kladné a záporné ióny, ktoré bezpečne rozkladajú nebezpečné znečisťujúce látky na molekulárnej úrovni bez vytvárania škodlivého ozónu. Pri použití v reálnom svete možno technológiu PlasmaWave nájsť nielen v čističkách vzduchu, ale aj v mnohých ďalších zariadeniach >>

 

Čo je to UV-C svetlo

UV-C žiarenie je jedným z ultrafialových lúčov (UV-A, UV-B, UV-C, UV-V) a bežne sa používa nie len v  čističkách vzduchu ale aj ako samostatný dezinfikátor. Účinne likviduje baktérie, plesne a vírusy, ktoré sa nešíria len ovzduším, ale i na povrchoch. UV-C svetlo podobne ako rádiové vlny či rӧntgenové lúče je neviditeľnou formou elektromagnetického žiarenia. Tvorí všetky vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia vrátane svetla, rádiových vĺn a rӧntgenových lúčov, ktoré sú usporiadané podľa frekvencie a vlnovej dĺžky ( od 400nm/750THZ do 10nm/30PHZ). UV svetlo je druh žiarenia, ktoré nie je možné vidieť voľným okom, pretože je súčasťou neviditeľnej časti, ktorá tvorí elektromagnetické spektrum >>

 

Údržba čističky vzduchu

Vďaka vzduchovým filtrom zbavujete svoje prostredie od nežiaducich kontaminantov, ako sú prach, plesne, alergény, baktérie a vírusy. Avšak po určitom čase môže dôjsť k zaneseniu filtrov, čo môže mať za následok zníženie účinnosti prípadne nefunkčnosť. Je potrebné filtre pravidelne čistiť každé 2 až 3 týždne. Pravidelné čistenie zvýši účinnosť filtrácie a predĺži životnosť samotných filtrov >>

Čo sú PM častice? Sú škodlivé?

PM sú pevné častice, ktoré znečisťujú vonkajšie  i vnútorné ovzdušie.  Určité množstvo prachových častíc v atmosfére je prirodzené, avšak problém nastáva vtedy, keď sa ich množstvo rapídne zvyšuje. Častice, ktoré vznikajú prirodzene sú výsledkom požiaru, vulkanickej činnosti,  či erózie. Primárnym zdrojom prachových častíc je ľudská činnosť (spaľovanie odpadu, priemyselné závody, spracovanie kovov, ťažba  či spaľovanie benzínu). >>

Späť do obchodu