Čo je Ionizátor vzduchu? Je zdraviu prospešný?

Ionizátor vzduchu alebo iónový filter je v súčasnosti jedným z najobľúbenejších filtrov, ktoré sa používajú v čističkách vzduchu. Nepoužíva sa len v zdravotníckej oblasti, ale čoraz viac ľudí ich využíva na dezinfekciu domácnosti. Používanie ionizácie vzduchu oceníte nielen v prípade, keď vás trápia alergie alebo máte problémy s dýchaním či ste majiteľom domácich zvierat. Výborným  pomocníkom je v mestskom prostredí, kde je ovzdušie najviac znečistené a prašné. Ionizácia prečisťuje vzduch tak, aby sa čo najviac priblížil tomu v prírode. 

Vymeňte vzduch znečistený smogom a prachom za čistý vzduch, ktorý si môžete vychutnať uprostred mesta. Vzduch v prírode je charakteristický rovnováhou kladných a záporných iónov, na rozdiel od mestského vzduchu, kde prevládajú kladné ióny. 

Aké ióny poznáme?

Kladne nabité ióny (katióny) sa nenachádzajú len v prachu, dyme a  toxických látkach, ale vyžarujú ich aj monitory, televízie či mikrovlnné rúry. Za tvorbu kladných iónov sú zodpovedné továrne, výfuky z automobilov, kúrenie, vysoké napätie laky či farby. Kladne nabitý vzduch spôsobuje zdravotné problémy: 

 • poškodenie dýchacej sústavy
 • alergie
 • astma
 • bolesti hlavy
 • ospalosť
 • reuma
 • pomalšie hojenie rán bolesti svalov

Kedy a kde sa tvoria?

Tvoria sa na miestach, kde sa stretáva veľa ľudí, používa sa veľa počítačov, obrazoviek či žiaroviek. Sú prítomné v priestoroch, kde je vzduch upravený klimatizáciou (lietadlá, autá, vlaky či kancelárie alebo čakárne u lekára). Umelé materiály, plasty a cigaretový dym sú ďalším zdrojom kladných iónov.  

Záporné ióny (anióny) na rozdiel od kladných majú priaznivé účinky na ľudský organizmus:

 • priaznivo účinkujú na dýchacie cesty
 • znižujú krvný tlak 
 • urýchľujú hojenie rán
 • zlepšujú činnosť mozgu (koncentrácia, pamäť)
 • obmedzujú šírenie baktérií
 • priaznivo pôsobia na krvný obehu
 • upravujú depresívne stavy
 • pomáhajú pri migréne

Kedy a kde sa tvoria? 

Prirodzene sa nachádzajú v prírode napríklad v blízkosti vodopádov a morí je vysoká koncentrácia záporných iónov a ich množstvo vo vzduchu sa zvyšuje napríklad pri blesku. Veľké množstvo aniónov produkujú rastliny (kaktusy) a stromy (breza, lipa, jedľa a mnoho iných).  

Ako funguje ionizátor vzduchu?

Ionizátor vzduchu tiež známy ako generátor iónov alebo iónový filter. Namiesto toho, aby bol do čističky vzduch vháňaný ventilátorom, statický ionizér používa elektrinu, na vypúšťanie negatívnych iónov do ovzdušia a tým elektricky nabíja molekuly vzduchu. Výsledkom je to, že negatívne ióny nabíjajú a na seba viažu čiastočky, ktoré potom padajú na najbližšiu elektricky nabitú dosku alebo vzduchový filter, prípadne na okolité steny a povrchy.

Na rozdiel od HEPA filtra, ktorý zachytáva častice vo veľkosti 0,3μm (mikrónov), ionizátor dokáže zmenšiť veľkosť alergénov až na 0,1 μm. Mikróny, ktoré sú milióntinou metra, predstavujú spôsob, akým sa merajú častice. Voľným okom nevidíme veľkosti častíc menších ako 10 mikrónov. 

                                                         

Späť do obchodu