Oblasti použitia

Zdravotníctvo

Pravidelnou dezinfekciou ozónom a nepretržitým čistením vzduchu zvýšite kvalitu ovzdušia v zdravotníckych priestoroch ako sú ambulancie, čakárne, či nemocničné sály.

Domácnosť

Najväčšími nepriateľmi vašej domácnosti sú alergény, baktérie, vírusy, plesne a prach. Pravidelnou dezinfekciou a čistením vzduchu zabezpečíte vašej rodine čistý a zdravý domov.

Školstvo

Školy, škôlky, školské kluby či detské jasle sú miesta, kde sa denne stretáva množstvo detí. Predstavujú tak ideálne prostredie pre šírenie vírusov a baktérií. Pravidelnou dezinfekciou a čistením znížite chorobnosť detí a školské priestory sa naplnia detským smiechom.

Kancelárske priestory

Spoločné kancelárske priestory sú miesta so zvýšeným rizikom šírenia baktérií a vírusov. Nepretržitou dezinfekciou znížite chorobnosť vašich zamestnancov a zvýšite tak efektivitu práce.

Hotely a penzióny

Skvalitnite vaše služby pravidelnou dezinfekciou hotelových priestorov. Hostia ocenia čisté a sterilné prostredie a radi sa opäť vrátia.

Reštaurácie a jedálne

Zákazníci si prirodzene vyberajú priestory, ktoré sú hygienické a čisté. Pravidelná dezinfekcia ovzdušia a predmetov vám zabezpečí zvýšenú návštevnosť a vyššie zisky.

Fitness centrá

Telocvične a šatne sú miesta, kde sa stretáva veľké množstvo ľudí. Vydýchaný a vlhký vzduch vytvára priaznivé prostredie na šírenie baktérií, vírusov a plesní. Pravidelnou dezinfekciou a čistením vzduchu ochránite vašich klientov.

Salóny krásy

Kaderníctva, kozmetické salóny, masáže, nechtové štúdiá sú miesta, kde sa denne vystrieda veľké množstvo ľudí a riziko šírenia chorôb je vysoké. Znížte ho pravidelnou dezinfekciou a nepretržitým čistením ovzdušia a vytvorte vašim klientom čisté a hygienické prostredie.

Upratovací servis

Zvýšte kvalitu vašich upratovacích služieb vďaka profesionálnej dezinfekcii priestorov a ponúknite vašim klientom nadštandardné služby. Vďaka našim zariadeniam vyčistíte aj miesta, ktoré sú bežnými prostriedkami nedostupné.

Výrobné haly

Výrobné haly a dielne sú priestory s vyšším množstvom nečistôt a prachu. Vytvorte vašim zamestnancom zdravotne nezávadné prostredie pomocou ozónových generátorov a čističiek vzduchu.

Sociálne zariadenia

Domovy dôchodcov a sociálne zariadenia sú obzvlášť rizikové miesta pri ktorých treba vo zvýšenej miere dbať na bezpečnosť prostredia. Pravidelnou dezinfekciou znížite chorobnosť zamestnancov a zabezpečíte tak vašim klientom nepretržitú starostlivosť.

Autoservis a dopravné prostriedky

Ponúknite vašim klientom nadštandardnú službu dezinfekcie. V klimatizácii a na poťahoch sa usádza veľké množstvo prachu, baktérií, plesní a iných škodlivých patogénov. Dezinfekcia klimatizácie a poťahov sa využíva v automobiloch, hromadnej doprace či taxíkoch.

Naša ponuka

 
Späť do obchodu