Údržba čističky vzduchu


Vďaka vzduchovým filtrom zbavujete svoje prostredie od nežiaducich kontaminantov, ako sú prach, plesne, alergény, baktérie a vírusy. Avšak po určitom čase môže dôjsť k zaneseniu filtrov, čo môže mať za následok zníženie účinnosti prípadne nefunkčnosť. Je potrebné filtre pravidelne čistiť každé 2 až 3 týždne. Pravidelné čistenie zvýši účinnosť filtrácie a predĺži životnosť samotných filtrov.


Ako často meniť filter?


Uhlíkový filter je potrebný vymeniť obvykle po troch mesiacoch. Väčšinu HEPA filtrov je potrebné vymeniť po šiestich mesiacoch až jednom roku. Vzduchové filtre je potrebné vymeniť ak ich používate často a nepretržite, napríklad ak čistíte vzduch 8 až 16 hodín denne, čo je rozumné, pretože čistička vzduchu musí byť v prevádzke dlhšie, aby bola kvalita vzduchu bezpečná. Prečítajte si viac v článku „Môžem  používať čističku vzduvhu 24/7?“
Existuje množstvo kritérií, ktoré rozhodujú o životnosti filtrov (počet rodinných príslušníkov, počet domácich miláčikov, miera prašnosti a pod.).

Späť do obchodu