Čo je UV-C svetlo

UV-C žiarenie je jedným z ultrafialových lúčov (UV-A, UV-B, UV-C, UV-V) a bežne sa používa nielen v  čističkách vzduchu ale aj ako samostatný dezinfikátor. Účinne likviduje baktérie, plesne a vírusy, ktoré sa nešíria len ovzduším, ale i na povrchoch. UV-C svetlo podobne ako rádiové vlny či rӧntgenové lúče je neviditeľnou formou elektromagnetického žiarenia. Tvorí všetky vlnové dĺžky elektromagnetického žiarenia vrátane svetla, rádiových vĺn a rӧntgenových lúčov, ktoré sú usporiadané podľa frekvencie a vlnovej dĺžky ( od 400nm/750THZ do 10nm/30PHZ). UV svetlo je druh žiarenia, ktoré nie je možné vidieť voľným okom, pretože je súčasťou neviditeľnej časti, ktorá tvorí elektromagnetické spektrum.


Je UV-C žiarenie nebezpečné pre ľudské zdravie?


Podľa spôsobu použitia rozlišujeme priame a nepriame žiarenie. Priame žiarenie (EVOMED  OCA36F) pracuje na základe otvoreného žiariča. Dezinfekcia pomocou otvoreného žiariča prebieha bez prítomností ľudí, zvierat a rastlín. Priame žiarenie má negatívny vplyv na ľudský organizmus. Intenzita UV-C svetla na vzdialenosť výrazne klesá, čím ďalej ste od zdroja svetla, tým menej ste vystavený nebezpečenstvu. Priamy kontakt so svetlom môže spôsobiť zápal spojiviek alebo v horšom prípade vážne poškodiť zrak. Naopak čističky vzduchu s uzatvoreným žiaričom (EVOMED MGH500E) sú bezpečné a dezinfekcia môže prebiehať za prítomnosti ľudí.

 

Protokol pôsobenia UV svetla na redukciu vzdušných mikroorganizmov 

 Otvorte tu

Späť do obchodu