Aké typy filtrov sa používajú v čističkách vzduchu?

Vzduchová čistička je účinná vďaka jednotlivým filtrom, ktoré pôsobia, ako ochrana a zachytávajú častice zo vzduchu, ktoré  spôsobujú zdravotné problémy. Zariadenie  pomocou ventilátora nasáva okolitý vzduch do špeciálnej komory, kde jednotlivé filtre zachytávajú prach, vlasy, srsť domácich miláčikov, alergény a iné nečistoty. Fungujú ako sito, ktoré zachytáva častice zo vzduchu. Každý filter zohráva dôležitú úlohu v procese a je určený na iný typ nečistôt.  

 


Filter pevných častí – primárny filter -  jeho úlohou je odstrániť väčšie častice, ako je prach, zvieracie chlpy či  hmyz. 

⦁ HEPA filter - HEPA filtre sú mimoriadne účinné pri odstraňovaní mikročastíc zo vzduchu, ktoré spôsobujú najväčšie znečistenie. Nasávaný vzduch prechádza cez vysoko hustý papierový filter, na ktorý sa nečistoty zachytávajú. HEPA filter zachytí 99,97% vzduchových častíc veľkosti 0,3 mikrónov. Eliminuje prach, plesne, alergény, peľ a ostatné nečistoty, ktoré sa nachádzajú v interiéri. Nečistoty v ovzduší zachytené filtrom nebudú vypustené späť do ovzdušia. Nevytvára žiadne škodlivé vedľajšie produkty. Neodstráni však pachy, plyny, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny či cigaretový dym, preto uhlíkový filter je výborným doplnkom.

Výhody

Nevýhody

+ Zachytené častice nevypúšťa do ovzdušia, ale zostanú vo vzduchovom filtri

 - potrebná pravidelná výmena filtra

+ Vysoko účinný v zachytávaní toxických kontaminantov

 - neodstraňuje pachy, plyny     a chemické výpary

Nevypúšťa ozón

 - Neodstraňuje vírusy či baktérie

Uhlíkový filter Používa špeciálnu formu aktívneho uhlia, ktorá pozostáva z miliónov drobných adsorpčných pórov. Dokáže adsorbovať a neutralizovať pachy, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny, výpary z kuchyne, cigaretový dym. Tento filtračný proces neodstráni kontaminanty, ale mení ich z plynného skupenstva na pevné. Uhlíkové filtre nie sú určené na odstraňovanie častíc, ktoré spôsobujú zdravotné problémy, ale na elimináciu častíc, ktoré spôsobujú zápach.

Výhody

Nevýhody

+ Odstraňuje zápach, chemické výpary, cigaretový dym, prchavé chemikálie a iné.

 -  Potrebná pravidelná výmena filtra

+  Vysoko účinný  adsorpčný filter

 - Vyžaduje ďalšie vzduchové filtre

+ Možnosť opätovne využiť

 -  Neodstraňuje vírusy či baktérie

 

⦁ Iónový filter – ionizácia vzduchu je technológia čistenia vzduchu, ktorá pracuje nabitými elektrickými povrchmi alebo ihlami. Do ovzdušia vypúšťa oblak negatívne nabitých iónov (aniónov), ktoré nabíjajú a na seba viažu kladne nabité ióny, ktoré sa zachytávajú na najbližšiu elektricky nabitú dosku alebo vzduchový filter, prípadne na okolité steny a povrchy. Iónový filter eliminuje častice do 0,1 mikrónu. Môže produkovať malé množstvo ozónu-  menej ako 0,05 ppm, čo predstavuje mieru, ktorá je v súlade s normou priemyselnej bezpečnosti.

Výhody

Nevýhody

Nie je potrebné filter vymieňať

 - Vypúšťa malé množstvo ozónu

+  Vysoko účinný   filter

 - Vyššia spotreba energie

+ Odstraňuje baktérie a vírusy

 - Neodstraňuje zápachy a pachy

 

⦁ UV žiarenie Technológia ultrafialového svetla vyžaruje neviditeľné svetlo, ktoré ničí baktérie, vírusy a iné patogény. UV-C žiarenie môže byť priame (samostatná UV lampa) alebo nepriame (UV svetlo obsiahnuté vnútri čističky vzduchu). Nepriame žiarenie sa neuvoľňuje do prostredia, preto je neškodné a dezinfekcia miestnosti môže prebiehať za prítomnosti osôb, zvierat a rastlín. Princíp prevádzky je jednoduchý, akonáhle je vzduch prečistený  filtrami čističky vzduchu, následne prechádza malým priestorom, kde sú častice vystavené UV-C žiareniu. UV- C svetlo narúša DNA baktérií a vírusov, čím im znemožňuje množiť sa.

Výhody

Nevýhody

+  Likviduje baktérie a vírusy

  Vypúšťa malé množstvo ozónu

 Nepriame žiarenie neohrozuje ľudské zdravie

  Vyššia spotreba energie

+ Účinná technológia

 - Neodstraňuje zápachy, prach, alergény a iné kontaminanty

 

⦁ Fotokatalytický filter -  V čističkách vzduchu, ktoré pracujú pomocou metódy nazývanej fotokatalýza, naštartuje svetelná energia proces, ktorý mení všetky druhy škodlivých látok znečisťujúcich vzduch na neškodné látky.

Katalyzátory sú v priemysle nesmierne dôležité a používajú sa pri výrobe takmer všetkých chemických výrobkov, na ktoré si spomeniete. Zjednodušene povedané, katalyzátor je látka, ktorá môže urýchliť chemickú reakciu alebo ju uskutočniť pri nižšej spotrebe energie.

Vo fotokatalytických čističkách vzduchu je katalyzátorom, ktorý čistí vzduch, obvykle oxid titaničitý (titán) a je napájaný ultrafialovým (UV) svetlom.

UV je svetlo krátkej vlnovej dĺžky a má oveľa viac energie ako bežne viditeľné svetlo. UV svetlo má správne množstvo energie na to, aby sa oxid titaničitý “naštartoval”. Na filtrovanie nepotrebujete veľa titánu. Stačí iba tenký film pokrývajúci povrch podkladového materiálu.

Ako prebieha filtrácia cez titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter?

Keď UV svetlo svieti na oxid titaničitý (titán), na jeho povrchu sa uvoľňujú elektróny (malé negatívne nabité častice vo vnútri atómov). Užitočnú prácu pre nás robia práve elektróny.

Elektróny interagujú s molekulami vody (H 2 O) vo vzduchu a rozkladajú sa na hydroxylové radikály (OH), ktoré sú vysoko reaktívne, krátkodobé, nenabité formy hydroxidových iónov (OH−).

Tieto malé agilné hydroxylové radikály potom napádajú väčšie molekuly organických (na uhlíku) znečisťujúcich látkach, rozkladajú ich chemické väzby a menia ich na neškodné látky, ako je oxid uhličitý a voda.

Veľká výhoda, ktorú majú fotokatalytické  filtre  vzduchu oproti iným technológiám je, že nezachytávajú iba znečisťujúce látky, ale úplne transformujú škodlivé látky na neškodné a účinne ich zničia už v procese filtrácie. Vy sa tak nebudete musieť trápiť s čistením špinavého filtra, ktorý zachytáva všetky škodliviny.

Výhody

Nevýhody

škodlivé látky sa menia na neškodné

 -  Potrebná kombinácia s UV-C svetlom

+  Nenáročná údržba

 -  Neodstráni zápach

+ Účinná technológia

 

 

Relatívna veľkosť častíc, ktoré dokáže čistička vzduchu zachytiť

Späť do obchodu