Vytvorte zdravé a čisté prostredie svojim zamestnancom pomocou čističky vzduchu

Denne trávime viac ako 8 hodín v uzavretých kancelárskych priestoroch. Úroveň znečisťujúcich látok vo vnútorných priestoroch je mnohokrát vyššia, ako vo vonkajších priestoroch. Kancelárske priestory sú miesta, kde sa hromadí veľké množstvo ľudí, typickým príkladom sú kancelárie „open space“. Organizujú sa rôzne podujatia, meetingy, stretnutia s klientmi a prach, baktérie, vírusy a iné nečistoty sa len hromadia a hromadia. Kancelárie sa ľahko zmenia na inkubátory, šíriace bakteriálne a vírusové ochorenia.  Výsledkom sú rôzne zdravotné problémy ako nesústredenosť, bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, podráždenie očí, nosa, kašeľ, alergie a neprítomnosť na pracovisku  (práceneschopnosť, chorobnosť a pod.), čo má negatívny vplyv na celkový chod firmy. Jedným z opatrení, ktoré môžete urobiť pre svojich zamestnancov je kúpa kvalitnej čističky vzduchu.

Do kancelárskych priestorov sú vhodné výkonnejšie čističky s kvalitnou filtráciou. Filter pevných častíc zachytí veľké častice ako prach a srsť domácich miláčikov, ktoré sa môžu preniesť na oblečení do práce. HEPA filter odstráni zo vzduchu častice ktoré sú vo veľkosti 0,3 mikrónu. Eliminuje prach, plesne, alergény, peľ a ostatné nečistoty, ktoré sa nachádzajú v interiéri. Nečistoty v ovzduší zachytené filtrom nebudú vypustené späť do ovzdušia. Nevytvára žiadne škodlivé vedľajšie produkty. Neodstráni však pachy, plyny, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny či cigaretový dym, preto uhlíkový filter je výborným doplnkom. Uhlíkový filter používa špeciálnu formu aktívneho uhlia, ktorá pozostáva z miliónov drobných adsorpčných pórov. Dokáže adsorbovať a neutralizovať pachy, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny, výpary z kuchyne, cigaretový dym. Výborným nástrojom je ionizácia vzduchu, účinná technológia dezinfekcie vzduchu, ktorá pracuje nabitými elektrickými povrchmi alebo ihlami. Do ovzdušia vypúšťa oblak negatívne nabitých iónov (aniónov), ktoré nabíjajú a na seba viažu kladne nabité ióny, ktoré sa zachytávajú na najbližšiu elektricky nabitú dosku alebo vzduchový filter, prípadne na okolité steny a povrchy. Iónový filter eliminuje častice do 0,1 mikrónu (vírusy a baktérie). UV žiarenie je technológia ultrafialového svetla vyžaruje neviditeľné svetlo, ktoré ničí baktérie, vírusy a iné patogény. UV- C svetlo narúša DNA baktérií a vírusov, čím im znemožňuje množiť sa. A nakoniec Fotokatalytický filter, ktorý mení všetky druhy škodlivých látok znečisťujúcich vzduch na neškodné látky.

Odporúčame výkonné čističky: ČISTIČKA VZDUCHU- IONIZÁTOR- UV LAMPA- MGH500B, ČISTIČKA VZDUCHU – IONIZÁTOR- UV LAMPA – THK 420B, ČISTIČKA VZDUCHU- IONIZÁTOR- UV LAMPA- KHM320E.

Späť do obchodu