Čo je generátor ozónu

Chcete spraviť niečo pre svoje zdravie? Generátor ozónu vám môže poskytnúť viac, ako si myslíte. Ozónový generátor je čistič vzduchu, ktorý zabíja 99,9% baktérií,  vírusov a plesní, taktiež pôsobí proti zápachu. Ak trpíte astmou alebo alergiou, ozón môže byť jedným z riešení ako vám pomôcť.

Jeho využitie je však oveľa širšie, najčastejšie sa používa na dezinfekciu priestorov. Ozón je asi 50-krát silnejší ako chlór. Čína využívala dezinfekciu ozónom pri epidémii SARS a štúdie ukázali až 99% úspešnosť zabitia vírusu práve ozónom. Navyše ide o ekologické riešenie, keďže ozón nezanecháva po sebe žiadne zvyškové častice. 

 

Prečo je ozón dôležitý?

Ozón sa skladá z troch molekúl kyslíka a nachádza sa 25 až 35 kilometrov nad zemským povrchom. Zohráva dôležitú úlohu pre prežitie na planéte. Ak by UV lúče prenikli na zemský povrch bez straty energie v ozónovej vrstve, boli by pre život na zemi extrémne nebezpečné  - spôsobovali by najmä rakovinu kože.

Ako funguje ozónový generátor?

Kvôli spomínanej výške sa zdá byť ozón pre človeka nedostupný, riešenie však ponúkajú práve ozónové generátory. Princíp ich fungovania je jednoduchý: prechádzaním vzduchu cez generátor sa kyslík pomocou  vysokonapäťových výbojov v elektrickom poli premieňa na nestabilný ozón O3, ktorý sa rozptýli do priestoru a začne sa sám meniť späť na kyslík.

 

Reakcia prebieha v dvoch stupňoch.

1.O2+hν→2O

  1. O2 + O → O3

 

Je používanie ozónu bezpečné?

Pri používaní generátora je nutné dbať na bezpečnostné pokyny, pretože zvýšená koncentrácia ozónu môže byť nebezpečná pre osoby, zvieratá a rastliny. Dezinfekcia sa vykonáva v uzavretých miestnostiach a po jej ukončení je nutné priestor dôkladne vyvetrať (30 minút). Nikdy nevdychujte ozón priamo zo zariadenia. Je potrebné dodržiavať čas ozonizácie podľa veľkosti priestorov, ktoré chceme dezinfikovať.

 

Chcete sa dozvedieť o možnostiach využitia generátorov ozónu, prečítajte si viac na Využitie ozónu.

 

Späť do obchodu