Náš príbeh

Zmyslom našej práce je poskytovať zákazníkom produkty, ktoré pomáhajú chrániť zdravie, a to nielen vo verejnej, ale aj v súkromnej sfére. Prevencia v oblasti zdravia je našou prvoradou úlohou. Sústreďujeme sa na zabezpečovanie nedostatkových dezinfekčných produktov, ozónovačov, využívaných  pri odstraňovaní zápachov, ničení vírusov, baktérií a plesní ozónom. Snažíme sa prekonávať očakávania zákazníkov, konáme čestne, zodpovedne a pracujeme najlepšie, ako vieme.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993, a už skoro 30 rokov pôsobila v zábavnom priemysle. V dôsledku krízy vyplývajúcej z opatrení na prevenciu šírenia koronavírusu je situácia dramatická vo všetkých odvetviach podnikania. Reakcieschopnosť firmy na aktuálnu situáciu bola dôležitá nielen kvôli predmetu nášho podnikania, ale najmä vo vzťahu k našim zamestnancom. Snažili sme sa promptne reagovať na nové opatrenia a potreby zákazníkov. Prispôsobenie situácie si vyžadovalo najmä úplnú zmenu profesného zamerania. Ochrana zdravia a podpora imunity bola pre Slovákov dôležitá aj predtým, ako sa svet začal pasovať s pandémiou koronavírusu.

Roky nášho podnikania sme sa riadili mottom „nadšenie pre inovácie“ a toto krédo sa stalo kľúčom našej motivácie aj v týchto neľahkých časoch. Potreby trhu, synergia skúseností a inovatívne myšlienky našich zamestnancov, nás ako firmu EVONA ELECTRONIC, posunul do iného odvetvia a tak sme sa všetci spoločne pustili do vývoja nových produktov, ktoré vám predstavujeme na tejto webovej stránke.

Späť do obchodu