Prečo si kúpiť čističku vzduchu?

Čistička vzduchu sa stále viac stáva nevyhnutným zariadením vo vašich priestoroch. Počet prípadov alergií a iných respiračných ochorení sa nekontrolovateľne zvyšuje. Kúpou čističky nič nepokazíte, ba naopak, budete si užívať čistejší vzduch.

Čistička vzduchu je účinné zariadenie, ktoré odstraňuje nečistoty zo vzduchu a vytvára tak čisté prostredie vo vašich priestoroch. Väčšina ľudí žije v znečistených oblastiach, kde sa prekračujú normy kvality vzduchu. Ovzdušie znečistené oxidom uhličitým, pevnými časticami, ako je napríklad prach a inými znečisťujúcimi látkami nepriaznivo pôsobia na ľudský organizmus. Dlhodobé vystavenie ľudského organizmu týmto látkam spôsobuje zdravotné problémy (poškodenie dýchacej sústavy, alergie, astma). Čistička vzduchu je výborným nástrojom, ktorý účinne prečistí vzduch a zlepší tak kvalitu života. Prefiltrovaný vzduch vám pomáha lepšie spať, zlepšuje fungovanie pľúc a celkové zdravie. Ak niekto v rodine trpí alergiami, čistička môže byť celkom užitočná, pretože odstráni bežné alergény ako peľ, prach, chlpy a pod.

Skutočne čističky fungujú?

Aby ste sa vedeli správne rozhodnúť, potrebujete vedieť, či tieto zariadenia naozaj fungujú. Čistička vzduchu funguje ako filtrácia všetkých znečisťujúcich látok vo vašom prostredí. Existuje niekoľko typov vzduchových filtrov, ktorých rozličné funkcie sa navzájom dopĺňajú. Tieto filtre dokážu zachytiť alebo dokonca aj zničiť nežiaduce čiastočky, ako  je prach, vírusy, baktérie, plesne či alergény a výsledkom je čerstvý vzduch.

Účinnosť technológií

 1. Filter pevných častíc
 2. HEPA filter
 3. Uhlíkový filter
 4. Fotokatalytický filter 
 5. Ionizátor vzduchu
 6. UV-C žiarenie 

 

 • Filter pevných častíc - primárny filter, ktorý predstavuje prvý kontakt so vzduchom a jeho úlohou je odstrániť väčšie častice, ako je prach, zvieracie chlpy či hmyz.
 • HEPA filter - HEPA filtre sú mimoriadne účinné pri odstraňovaní mikročastíc zo vzduchu, ktoré spôsobujú najväčšie znečistenie. Nasávaný vzduch prechádza cez vysoko hustý papierový filter, na ktorý sa nečistoty zachytávajú. HEPA filter zachytí 99,97% vzduchových častíc veľkosti 0,3 mikrónov. Eliminuje prach, plesne, alergény, peľ a ostatné nečistoty, ktoré sa nachádzajú v interiéri. Nečistoty v ovzduší zachytené filtrom nebudú vypustené späť do ovzdušia. Nevytvára žiadne škodlivé vedľajšie produkty. Neodstráni však pachy, plyny, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny či cigaretový dym, preto uhlíkový filter je výborným doplnkom.
 • Uhlíkový filter – Používa špeciálnu formu aktívneho uhlia, ktorá pozostáva z miliónov drobných adsorpčných pórov. Dokáže adsorbovať a neutralizovať pachy, chemické výpary, prchavé organické zlúčeniny, výpary z kuchyne, cigaretový dym. Tento filtračný proces neodstráni kontaminanty, ale mení ich z plynného skupenstva na pevné. Uhlíkové filtre nie sú určené na odstraňovanie častíc, ktoré spôsobujú zdravotné problémy, ale na elimináciu častíc, ktoré spôsobujú zápach.
 • Fotokatalytický filter - V čističkách vzduchu, ktoré pracujú pomocou metódy nazývanej fotokatalýza, naštartuje svetelná energia proces, ktorý mení všetky druhy škodlivých látok znečisťujúcich vzduch na neškodné látky.
 • Iónový filter – ionizácia vzduchu je technológia čistenia vzduchu, ktorá pracuje nabitými elektrickými povrchmi alebo ihlami. Do ovzdušia vypúšťa oblak negatívne nabitých iónov (aniónov), ktoré nabíjajú a na seba viažu kladne nabité ióny, ktoré sa zachytávajú na najbližšiu elektricky nabitú dosku alebo vzduchový filter, prípadne na okolité steny a povrchy. Iónový filter eliminuje častice do 0,1 mikrónu.
 • UV-C žiarenie Technológia ultrafialového svetla vyžaruje neviditeľné svetlo, ktoré ničí baktérie, vírusy a iné patogény. UV-C žiarenie môže byť priame (samostatná UV lampa) alebo nepriame (UV svetlo obsiahnuté vnútri čističky vzduchu). Nepriame žiarenie sa neuvoľňuje do prostredia, preto je neškodné a dezinfekcia miestnosti môže prebiehať za prítomnosti osôb, zvierat a rastlín. Princíp prevádzky je jednoduchí, ako náhle je vzduch prečistený  filtrami čističky vzduchu, následne prechádza malým priestorom, kde sú častice vystavené UV-C žiareniu. UV- C svetlo narúša DNA baktérií a vírusov, čím im znemožňuje množiť sa.

Kúpiť či nekúpiť?

Ak vy alebo váš rodinný príslušník trpíte závažnou alergiou alebo respiračným ochorením, kúpa čističky vzduchu je výborným riešením. Toto zariadenie vám pomôže zachytiť najtoxickejšie častice vo vzduchu a váš život bude o to zdravší a kvalitnejší. Čistý vzduch uvoľní vašu myseľ a zvýši produktivitu.

 

 

Späť do obchodu