Prečo máme v domácnostiach zlú kvalitu vzduchu?

Znečistenie ovzdušia je v súčasnosti hlavnou tematikou spoločnosti. Úroveň  kvality ovzdušia sa rapídne znižuje a národy tak čelia problému stúpajúcej kontaminácii ovzdušia. Keď počujeme o znečistení ovzdušia, automaticky nám napadne vonkajší vzduch. Vonkajší vzduch v mestách je znečistený priemyselnou činnosťou, dopravou, prachom, dymom a inými druhmi znečistenia. Ani dedinský vzduch nie je zdravší, ako si myslíme. Farmári so svojimi nákladnými autami a poľnohospodárskou technikou a chemikáliami proti škodcom taktiež znečisťujú ovzdušie.  

S vonkajším vzduchom veľa nezmôžeme. Avšak vonkajší vzduch sa dostáva i do vnútorných priestorov, čím sa kvalita vzduchu v našich domácnostiach znižuje. Vnútorný vzduch ak nie je dostatočne ošetrený, môže byť škodlivý pre naše zdravie.

Ako zistím, že vnútorný vzduch je znečistený?

Najlepším spôsobom ako zistiť či vzduch, ktorý doma dýchame, je použiť senzor kvality ovzdušia. Senzor kvality ovzdušia je komponentom každej kvalitnej čističky vzduchu. Vďaka čističke s inteligentným senzorom, môžete sledovať kvalitu vzduchu vo vašej domácnosti. Častými príznakmi zníženej kvality vzduchu sú:

  • podráždenie nosa, očí, hrdla
  • suchá pokožka
  • kašeľ
  • únava
  • alergie

Bežné zdroje znečistenia v domácnosti

  • Cigaretový dym znečisťuje ovzdušie v najväčšom rozsahu.
  • Zariadenia s filtrami – Filtre v zariadeniach musia byť čisté, inak môžu šíriť znečistenie a mať tak protichodné účinky. Napríklad klimatizácie, vysávače a čističky vzduchu. Je potrebné aby sa zariadenia, hlavne čističky vzduchu pravidelne čistili. Čistička vzduchu so zaneseným filtrom nepodáva požadovaný výsledok a môže tak zachytené nečistoty vypúšťať do ovzdušia. Každá kvalitná čistička vzduchu má indikátor, ktorý upozorní v prípade potreby výmeny filtra.
  • Vlhké prostredie v domácnostiach – Vlhké prostredie vytvára výborné podmienky pre rozmnožovanie mikroorganizmov, ako sú plesne. Spóry plesní spôsobujú alergické a respiračné ťažkosti.
  • Domáci miláčikovia, roztoče, čistiace prostriedky, chemikálie.

Ako zlepším vzduch vo svojej domácnosti?

Najlepším spôsobom ako zvýšiť úroveň kvality ovzdušia v interiéri je zabezpečiť si kvalitnú čističku vzduchu. Čistička vzduchu je fantastické zariadenie, ktoré prefiltruje vzduch a odstráni všetky častice zo vzduchu. Pravidelným používaním čističky vzduchu skvalitníte ovzdušie vo vašom interiéri. Okrem bežných prachových častíc, kvalitné čističky s viacnásobnou filtráciou dokážu zo vzduchu eliminovať i baktérie či vírusy.    

Späť do obchodu