Bezpečnosť detí na prvom mieste


Vzduch, ktorý sa nachádza vo vnútornom prostredí budov, obsahuje dva až päťkrát vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok ako ten vonkajší. Vnútorné priestory škôl predstavujú vysoké riziko šírenia respiračných (vírusových) ochorení. Ich hlavnými príčinami sú vírusy, baktérie, plesne, roztoče a prachové častice. Preto je potrebné, zlepšiť kvalitu ovzdušia v týchto  školských priestoroch, ktoré sú často preplnené, nedostatočne vetrané a hlavne, keď sú deti v jednej miestnosti dlhší čas  je zvýšená pravdepodobnosť tvorby aerosólu - napríklad počas telesnej a hudobnej výchovy.
Priestory v školských budovách spravidla nemajú efektívne funkčné ventilačné systémy a prípadná výučba pri otvorených oknách je z mnohých hľadísk dlhodobo nemožná. Prenosné čističky vzduchu však môžu v tomto prípade vykonať veľmi efektívnu prácu, kde počiatočná investícia je len zlomkom ceny za nový vstavaný ventilačný systém.


Prečo si teda zaobstarať čističky vzduchu do školských zariadení?


Vzdelávanie počas pandémie neúmerne trpelo. Po znovuzavedení prezenčnej formy výučby je pre väčšinu riaditeľov škôl, pedagogických pracovníkov, rodičov, ale aj samotných žiakov hlavnou prioritou ponechať školy otvorené, ale  zároveň účinne chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých spomenutých. Čistý vzduch zabraňuje šíreniu chorôb, alergických reakcií a zvyšuje koncentráciu. Zdravý životný priestor následne minimalizuje absencie a teda podporuje plynulý vzdelávací proces.

Aká čistička vzduchu je vhodná do školských zariadení?


Pri výbere čističky vzduchu je potrebné dbať na jej parametre. Zaobstarajte si čističku, ktorá má dostatočný výkon, obsahuje kvalitné HEPA filtre a má aj ďalšie podporné formy dezinfekcie, ako sú UVC lampy, ionizácia a TiO₂ filtre. Takáto čistička vzduchu bude predstavovať reálnu a účinnú ochranu proti vírusovým a respiračným ochoreniam. Zabezpečí elimináciu prachových častíc a alergénov, postará sa aj o baktérie a vírusy šíriace sa vzduchom.

Späť do obchodu